Kontinuální monitoring dioxinů systém GASMET GT90 Dioxin+

Systém pro monitorování dioxinů Gasmet GT90 Dioxin+, furanů a jiné zněčišťující látky.

Kategorie:

Popis

Systém pro monitorování dioxinů

Tento systém pro monitoring dioxinů disponuje certifikátem MCERTS. Zařízení je určené pro dlouhodobé monitorování emisí dioxinů v souladu s evropskou normou EN1948-1 a EN15267. Systém představuje špičkovou technologii pro odběr vzorků dioxinů a splňuje všechny požadavky standardu pro měření dioxinů.

Certifikovaný systém MCERTS pro kontinuální vzorkování emisí dioxinů byl navržen pro automatizované monitorování emisí nebezpečných organických sloučenin ve spalovnách průmyslového a domácího odpadu. Kromě dioxinů je systém schopen měřit furany a další perzistentní organické znečišťující látky (POPs), jako jsou polychlorované bifenyly (PCB) a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH).

Přehled systému

 • Standardní verze – sada zařízení pro dlouhodobé monitorování dioxinů, furanů a dalších POPs, sestávající z
  1 standardní řídicí jednotka
  1 standardní vzorkovací jednotka včetně dvou vzorkovacích sond
  1 standardní filtrační jednotka
 • Kompaktní verze – sada zařízení pro dlouhodobé monitorování dioxinů, furanů a dalších POPs, volitelně v multiplexní verzi, sestávající z
  1 kompaktní řídicí jednotka
  1 kompaktní vzorkovací jednotka včetně jedné vzorkovací sondy
  1 standardní filtrační jednotka

Více informací naleznete na stránkách: www.gasmet.cz.

Doporučujeme vám kontaktovat nás přímo- zde je odkaz na kontakty.
Můžete nám napsat email: info@afriso.cz nebo zavolat na tel.: +420 272 953 636.

Soubory ke stažení

 1. Katalogový list Gasmet GT90 Dioxin+ - Systém pro monitoring dioxinů
  Dokument PDF, 0,07 MB Stáhnout